Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
 
ข่าวสารทางหลวง
title
รองอธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล (โค้งปิ้งงู) ขท.สกลนคร ๑ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่

รองอธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล (โค้งปิ้งงู) ขท.สกลนคร ๑ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการประชาชนหมวดทางหลวงคำหอม แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.๑๕๕+๖๕๐ (โค้งปิ้งงู) ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้น รองอธิบดีกรมทางหลวงยังได้มอบของที่ระลึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง ป้องกันอุบัติที่อาจเกิดขึ้นตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”  อนึ่ง คณะผู้บริหารแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ One Transport Family ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงดงมะไฟปฏิบัติการให้บริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลฯ  
title
ขท.สกลนคร ๑ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยปีใหม่ ๒๕๖๒ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยเป็นการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดสกลนคร โดยมีแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ นำโดยนายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที ๑ เป็นตัวแทนในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ ที่ กม.๑๕๕+๖๕๐ (โค้งปิ้งงู) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมกันนั้นยังได้ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ยังได้มอบของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่เดินทางสัญจร และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเดินทางอย่างระมัดระวัง “ขับช้า คาดเข็มขัด สวมหมวกนิรภัย ไม่ดื่มของมึนเมา” หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยสำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร), ขนส่งจังหวัดสกลนคร, แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร และสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๔ อนึ่ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ทั้ง ๓ ฝ่าย ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน