f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
เเขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ปี ๒๕๖๓
ลงวันที่ 11/08/2563

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑


'