f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน เเละการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565
ลงวันที่ 13/01/2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น.       

       นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการ

ดำเนินงานเเละการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ผ่านระบบ zoom clould meeting

โดยมีนาย สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม มนัสคอวนิช กรมทางหลวง


'