f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมเพื่อพิจารณาหารือการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
ลงวันที่ 13/01/2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.


      นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วย นาย สนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวย
การฝ่ายวิศวกรรม นาย เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย และไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม.๑๖๑ + ๕๐๐ ด้านซ้ายทาง

    โดยมี นาย ชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม


'