f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หมวดทางหลวงคำหอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยยาง
ลงวันที่ 12/09/2566
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.
นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 มอบหมายให้นาย วิโรจน์ สุขรี หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยยาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 6 -14 กันยายน 2566

'