f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567
ลงวันที่ 29/04/2567

ลงวันที่ 29/04/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.
นางสาว ผ่องใส ราชติกา หัวหน้างานสารสนเทศ เเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


'