f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ 04/03/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 นาย ประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงสกลนครที่1 พร้อมด้วย นายนพดล กมลสินธุ์ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชนบทสกลนคร นำข้าราชการ เเละพนักงานในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ นาย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร


'