f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ 04/03/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 นาย ประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงสกลนครที่1 พร้อมด้วย นายนพดล กมลสินธุ์ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชนบทสกลนคร นำข้าราชการ เเละพนักงานในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ นาย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร


'