f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงกุสุมาลย์

นายเศกสันต์  พงษ์สาธร

หัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์

 

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์

 

ที่อยู่ : สำนักงานหมวดทางหลวงกุสุมาลย์ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ที่ กม.178+200 บ้านหนองผือเทพนิมิต ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ : -

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์ : 081-263-6430

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์ : 084-845-4795


'