f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 19/11/2561

งานสารสนเทศ

  • นางสาว ผ่องใส ราชติกา หัวหน้างานสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-569-2787

หมายเลขติดต่องานสารสนเทศ : 042-711-059 ต่อ 15


'