f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 19/11/2561

งานอำนวยความปลอดภัย

    • นายสุริยา ปัตโชติชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน

    หมายเลขโทรศัพท์ : 092-293-9454

    หมายเลขติดต่องานไฟฟ้า : 042-711-059 ต่อ 21


'