f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 19/11/2561

งานอำนวยความปลอดภัย

  • นายชวลิต ชาสงวน หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-841-5587

  • นายสุริยา ปัตโชติชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-555-4995

หมายเลขติดต่องานอำนวยความปลอดภัย : 042-711-059 ต่อ 21


'