f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 19/11/2561

งานไฟฟ้า

  • นายสุริยา ปัตโชติชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 087-555-4995

หมายเลขติดต่องานไฟฟ้า : 042-711-059 ต่อ 21


'