f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานวางเเผน
ลงวันที่ 19/11/2561

งานวางแผน

  • นายรุ่งพิบูรย์ จันใด หัวหน้างานวางแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-954-1880

หมายเลขติดต่องานวางแผน : 042-711-059 ต่อ 24

 

 


'