f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.0+200 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 สน23-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
17 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง ทางหลวงหมายเลข 2101 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ห้วยผึ้ง - น้ำปุ้น ที่ กม.1+900 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/04/2563 สน24-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
18 งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.127+225 - กม.137+400 ปริมาณงาน 10.175 กม. 16/04/2563 สน25-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
19 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 สน19-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
20 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 113 ลิตร 17/03/2563 641/35/63/221 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
21 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ระหว่าง กม.2+840 - กม.6+320 ปริมาณงาน 30,906 ตร.ม. (หักสะพาน 2 แห่ง ที่ กม.3+265.50 , ที่ กม.3+472.50 กว้าง 9.00 ม. ยาวรวม 46 ม.) 14/04/2563 สน17-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
23 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด(งานเงินทุน) 21/05/2562 คค 06020/พ.5.3/2/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
24 งานจ้างเหมาทำการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.165+000 - กม.165+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/ 33 /2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
25 งานจ้างเหมาทำการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.165+000 - กม.165+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/32/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
26 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 80 แห่ง (1,155 ต้น) 07/02/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/30/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 16 ถึง 26 จาก 26 รายการ