f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุน) 08/12/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) ครั้งที่ 2 08/06/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) 09/03/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร 03/09/2563 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) 02/03/2563 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะฯ งานเงินทุน ชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) 22/08/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด(งานเงินทุน) 21/05/2562 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด(งานเงินทุน) 26/12/2561 95,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ