f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2566 ถึง 28/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปปี 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/06/2566 ถึง 07/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ปี 2566
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/06/2566 ถึง 07/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ปี 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14/06/2566 ถึง 24/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป 2566
5 ประกาศรับสมัคร 30/05/2566 ถึง 12/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ