f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หมวดทางหลวงสร้างค้อ
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงสร้างค้อ 

นายเจษฎาภรณ์   เรืองชาญ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสร้างค้อ

นายประสบศิลป์ วงศ์สงคราม

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงสร้างค้อ

 

ที่อยู่ : สำนักงานหมวดทางหลวงสร้างค้อตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 213 สกลนคร-กาฬสินธุ์ ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ที่ กม.117+225 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ : 042-163-578

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหมวดทางหลวงสร้างค้อ : 087-225-7529

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงสร้างค้อ : 088-065-5455


'