Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ขท.สกลนครที่1ประชุมติดตามผลงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้จัดการประชุม ในหัวข้อ การประชุมติดตามผลงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีตัวแทนจากผู้รับจ้างสองบริษัทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสิน ก่อสร้าง และ บริษัท สหสถาพร จำกัด โดยที่ประชุม ได้กล่าวถึง โครงการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และ โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังลงนามสัญญา โดยมี นาย ปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร(ประธานกรรมการการตรวจรับพัสดุ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งประชุมมีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม อุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ 63

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ในโครงการช่วยเหลือแรงงานภาคการเกษตรในช่วงวิกฤติภัยแล้ง และโครงการปลูกต้นไม้มีค่าในที่ดินกรมทางหลวง อีกทั้งยังเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยแขวงฯสกลนครที่ ๑ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ตัดหญ้า ปล่อยปลา ทำความสะอาดเศษใบไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ สำนักงานหมวดทางหลวงกุสุมาลย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒ กม.๑๗๘+๒๐๐
title
ขท.สกลนครที่ 1 ประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ติดขัดงานก่อสร้าง ในเขตทางหลวง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จัดประชุมหารือ ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างในเขตทางหลวง ที่ติดขัดงานก่อสร้าง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประวัติ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร สํานักงานโทรศัพท์จังหวัดสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิริยะอุตสาหะกิจ เเละ ห้างหุ้นส่วนจำกัด.คิงส์วินท๊อป ร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการขยายผิวทางจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเต็มพื้นที่เขตทางหลวง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคปัญหากีดขวางการก่อสร้าง สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและสำเร็จลุล่วงไปตามแผน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งประชุมมีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม อุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1