Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการว่าจ้างงานสัญญาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร (สี่แยกโฮมพลัส)

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการว่าจ้างงานสัญญาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร (สี่แยกโฮมพลัส) ผู้รับจ้างจะทำการเบี่ยงการจราจรจร เพื่ออำนวยการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ( ช่วงที่2) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 - วันที่ 10 เมษายน 2566 โดยจะทำการเบี่ยงการจราจร ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เริ่มดำเนินการเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ครับ