f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 01/11/2562 641/45/63/16 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง 31/07/2562 641/60/62/327 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.113+000 - กม. 124+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 9.581 กม. 27/08/2562 สัญญาเลขที่ สน33/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/11/2561 641/60/62/28 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ