f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หมวดทางหลวงคำหอม
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงคำหอม

นายสุรศักดิ์ ภู่ขำ

หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม

-

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม

 

ที่อยู่ : สำนักงานหมวดทางหลวงคำหอมตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 213 สกลนคร-กาฬสินธุ์ ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.155+600 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ : -

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม : 081-768-1867

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม : 


'