f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หมวดทางหลวงคำหอม
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงคำหอม

นาย วิโรจน์ สุขรี

หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม

นายนัฐดนัย  ยาสาไชย 

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม

 

ที่อยู่ : สำนักงานหมวดทางหลวงคำหอมตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 213 สกลนคร-กาฬสินธุ์ ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.155+600 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ : -

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม : 091-851-5747

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม : 095-716-9319


'