f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง
ลงวันที่ 19/11/2561

หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง

นายเมธี จันทร์โฮง

หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง

นายราชันย์ วรรณเสน

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง

 

ที่อยู่ : สำนักงานหมวดทางหลวงห้วยผึ้งตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 2101 ห้วยผึ้ง-นาคู ที่ กม.1+900 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-869-208

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง : -

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง : 083-670-7092


'