f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 15/11/2561

งานสารบรรณ

  • นางรุ่งวิกรัย ศิริศาสตร์สกุล หัวหน้างานสารบรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-546-3535

หมายเลขติดต่องานสารบรรณ : 042-711-059 ต่อ 16

 


'