f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าแร่-นาเพียง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+535-กม.5+700 ปริมาณงาน 19,852 ตร.ม. (พื้นที่ทางตรง 19,485 ตร.ม., พื้นที่ส่วนขยายผิว 367 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.2+772-กม.4+150 ปริมาณงาน 27,835 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+920-กม.13+770 LT ปริมาณงาน 27,751 ตร.ม.(พื้นที่ทางตรง 27,075 ตร.ม. พื้นที่ส่วนขยายผิว 676 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.1+425-กม.3+662 ปริมาณงาน 28,193 ตร.ม. (พื้นที่ทางตรง 27,045 ตร.ม., พื้นที่ส่วนขยายผิว 1,148 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 3 ระหว่าง กม.22+250-กม.23+748 ปริมาณงาน 29,219 ตร.ม. (ทางตรง 28,462 ตร.ม., ส่วนขยาย 757 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วั 14/05/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 4 ระหว่าง กม.144+900 - กม.149+675 LT. ปริมาณงาน 54,482 ตร.ม.(พื้นที่ทางตรง 52,525 ตร.ม. , พื้นที่ส่วนขยาย 1,957 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 26/04/2567 Eb06020/พ.5.1/38/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.160+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 120 วัน 26/04/2567 Eb06020/พ.5.1/37/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 67049376247 26/04/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม. 154+000-กม.156+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 22/04/2567 Eb06020/พ.5.1/36/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ -สกลนคร ระหว่าง กม.138+230-กม.139+465 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 150 วัน 05/04/2567 Eb06020/พ.5.1/31/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 05/04/2567 Eb06020/พ.5.1/35/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.17+244-กม.18+304 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 968 ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 05/04/2567 Eb06020/พ.5.1/34/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.86+000-กม.166+000 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 152 ต้น) เวลาดำเนินการ 60 วัน 05/04/2567 Eb06020/พ.5.1/32/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.140+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 150 วัน 05/04/2567 Eb06020/พ.5.1/33/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.160+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 120 วัน 03/04/2567 Eb06020/พ.5.1/28/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 151 รายการ