f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.194+530-กม.195+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/07/2566 สน.34-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.4+651-กม.4+871, กม.5+350-กม.5+604 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 12/04/2566 สน.33-66 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.7+000-กม.7+155 Rt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 05/01/2566 สน.31/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.1+444-กม.1+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 26/12/2565 ิEb06020/พ.5.1/29/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม. 5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 01/12/2565 สน.30-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.163+320 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 15/11/2565 สน 29-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 241, 2346 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร, ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.6+100 - กม.10+00, กม.0+020 - กม.1+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 26/10/2565 สน 28-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 านจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 3 ที่ กม.22+200 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 90 วัน 26/10/2565 สน 24-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.0+120 ,ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.2+340 Rt.,1+850 - กม.2+150 Lt. ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,5 26/10/2565 สน 23-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.137+930 -กม.169+900 ,ทางหลวงหมายเลข 2427 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินสกลนคร ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 185.6500 ตร. 26/10/2565 สน 27-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.163+320 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 26/10/2565 ิEb06020/พ.5.1/22/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้าง ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ,0402 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.169+227 -กม.170+398 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 1,804 ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 26/10/2565 สน 25-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้าง ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.697+000- กม.707+856 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,996 ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 26/10/2565 สน 26-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ลำน้ำยัง - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.57+325 - กม.58+450 ปริมาณงาน 21,675 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 21/09/2565 สน4-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาคู-สร้างค้อ ระหว่าง กม.39+520-กม.43+000 ปริมาณงาน 31,320 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 22/09/2565 สน6-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 107 รายการ