f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 04/07/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2565 02/06/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 03/05/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งานสัญญา) รอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 05/04/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2565 05/04/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 02/03/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 02/02/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 05/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 07/12/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 03/11/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 22/09/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 04/08/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 10/06/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ