f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 06/02/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 03/12/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1 1.1/พ.5.1/1263 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1011 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 12/09/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/967 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/08/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/861 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/749 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/856 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 08/05/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 04/03/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ