f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 03/11/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 22/09/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 04/08/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 10/06/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 14/05/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 02/04/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 03/03/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 02/02/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 01/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 01/12/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 01/11/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ