f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 14/05/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 02/04/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 03/03/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 02/02/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 01/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 01/12/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 01/11/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 06/02/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 03/12/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1 1.1/พ.5.1/1263 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ