f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563 10/03/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 06/02/2563 06/02/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 06/01/2563 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 03/12/2562 03/12/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1 1.1/พ.5.1/1263 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 08/11/2562 08/11/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 01/10/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/1011 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 12/09/2562 12/09/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/967 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/08/2562 07/08/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/861 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 07/08/2562 03/07/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/749 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 06/08/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/856 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 16/05/2562 08/05/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 05/04/2562 04/03/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 05/04/2562 04/03/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 05/04/2562 05/02/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/184 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 สทล.3 ขท.สกลนครที่ 1.1/พ.5.1/454 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ