f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 06/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งานสัญญา) ปี 2566 ต.ค.65 - ส.ค.66 28/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 03/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 03/07/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 06/06/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 22/05/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 03/04/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03/03/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 06/02/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 05/01/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 08/12/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 03/11/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 04/10/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 06/09/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 06/09/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ