f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/03/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการว่าจ้างงานสัญญาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร (สี่แยกโฮมพลัส)
2 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.154+192 - กม.156+250 ระยะทาง 2.252 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใน วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
3 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2346 ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+600 เเละ กม.24+119 - กม.25+200 ระยะทาง 5.681 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
4 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา -กวนบุ่น ระหว่าง กม.21+470-กม.22+345 ระยะทาง 0.875 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
5 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.97+330-กม.99+560 ระยะทาง 2.260 กม. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบล ผาเสวย
6 26/07/2565 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒ กับทางหลวงหมายเหลข ๒๔๑ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๗ (แยกบ้านธาตุนาเวง)
7 16/06/2565 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจแลออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241และทางหลวงหมายเลข 2347 (แยกบ้านธาตุนาเวง)
8 08/06/2565 เพิ่มความสวยจุดเช็กอิน “โค้งปิ้งงู” เลขเก้าไทยสีชมพู.
9 06/06/2565 สร้างพุ่ง ทล.223 “สกลนคร-นาแก” ปิดจ๊อบปีหน้า...
10 27/05/2565 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจเเละออกเเบบทางเเยกต่างระกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241 เเละทางหลวงหมายเลข 2347 (เเยกบ้านธาตุนาเวง)
11 27/05/2565 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจเเละออกเเบบ[ทางเเยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241 เเละทางหลวงหมายเลข 2347 เเยกบ้านธาตุนาเวง
12 27/05/2565 สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
13 11/02/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขอเชิญร่วมถ่ายภาพในวันแห่งความรัก ณ จุดชมวิว ปิ้งงู ปิ๊งรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
14 04/02/2565 ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวง ผ่านระบบ ZOOM
15 27/01/2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564