f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/06/2563 ประชุมติดตามผลงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 63
2 05/06/2563 ขท.สกลนคร1 ประชุมโครงการปลูกต้นไม้ในที่ดินสงวนกรมทางหลวง ทล.2347
3 05/06/2563 ขท.สกลนคร1จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
4 05/06/2563 ขท.สกลนคร1จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
5 05/06/2563 ขท.สกลนครที่ 1 อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
6 05/06/2563 ขท.สกลนคร1จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
7 05/06/2563 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563
8 05/06/2563 ขท.สกลนครที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุ
9 12/03/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
10 28/12/2561 รองอธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล (โค้งปิ้งงู) ขท.สกลนคร ๑ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
11 27/12/2561 ขท.สกลนคร ๑ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยปีใหม่ ๒๕๖๒ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ