f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปปี 2566
2 29/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ปี 2566
3 19/06/2566 วิ่งฉิว4เลนสกลนคร-นาแก42กม. ผลงานก่อสร้างทะลุ91% อีก 5เดือนเสร็จสมบูรณ์
4 14/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป 2566
5 25/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2566
6 20/03/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ทำการว่าจ้างงานสัญญาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร (สี่แยกโฮมพลัส)
7 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.154+192 - กม.156+250 ระยะทาง 2.252 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใน วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
8 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2346 ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+600 เเละ กม.24+119 - กม.25+200 ระยะทาง 5.681 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
9 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา -กวนบุ่น ระหว่าง กม.21+470-กม.22+345 ระยะทาง 0.875 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
10 16/01/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.97+330-กม.99+560 ระยะทาง 2.260 กม. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบล ผาเสวย
11 26/07/2565 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒ กับทางหลวงหมายเหลข ๒๔๑ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๗ (แยกบ้านธาตุนาเวง)
12 16/06/2565 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจแลออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241และทางหลวงหมายเลข 2347 (แยกบ้านธาตุนาเวง)
13 08/06/2565 เพิ่มความสวยจุดเช็กอิน “โค้งปิ้งงู” เลขเก้าไทยสีชมพู.
14 06/06/2565 สร้างพุ่ง ทล.223 “สกลนคร-นาแก” ปิดจ๊อบปีหน้า...
15 27/05/2565 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจเเละออกเเบบทางเเยกต่างระกับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241 เเละทางหลวงหมายเลข 2347 (เเยกบ้านธาตุนาเวง)