f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/03/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
2 28/12/2561 รองอธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล (โค้งปิ้งงู) ขท.สกลนคร ๑ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
3 27/12/2561 ขท.สกลนคร ๑ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยปีใหม่ ๒๕๖๒ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ
4 26/12/2561 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 รณรงค์ขับขี่หลอดภัยช่วงเทศกาลฯ
5 15/11/2561 ทางหลวงพบประชน