f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) ครั้งที่ 2 17/05/2565 ยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการจราจรและการท่องเที่ยว ระหว่าง กม.117+900 - กม.154+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 30/03/2565 สน.33-2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) 15/02/2565 คค 06020/พ.5.3/1/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 137+930-กม.141+100 Rt (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 28,858 ตร.ม เวลาดำเนินการ 90 วัน 09/02/2565 สน9-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 160+230-กม.163+518 Rt ปริมาณงาน 39,624 ตร.ม 18/01/2565 สน30-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม. 151+547-กม.154+192 ปริมาณงาน 31,032 ตร.ม เวลาดำเนินการ 90 วัน 11/01/2565 สน28-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม. 178+650-กม.179+830 ปริมาณงาน 26,793 ตร.ม (ทางตรง 25,960 ตร.ม. ส่วนขยาย 833 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 11/01/2565 สน27-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 3 ระหว่าง กม.150+000-กม.151+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 27/12/2564 ิEb06020/พ.5.1/8/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 4 ระหว่าง กม.162+475-กม.165+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 86 ต้น) เวลาดำเนินการ 90 วัน 27/12/2564 สน18-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม. 151+547-กม.154+192 ปริมาณงาน 31,032 ตร.ม เวลาดำเนินการ 90 วัน 20/12/2564 ิEb06020/พ.5.1/4/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 3 ระหว่าง กม. 160+230-กม.163+518 Rt ปริมาณงาน 39,624 ตร.ม 20/12/2564 ิEb06020/พ.5.1/5/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 137+930-กม.141+100 Rt (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 28,858 ตร.ม เวลาดำเนินการ 90 วัน 20/12/2564 ิEb06020/พ.5.1/2/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 2 ระหว่าง กม. 146+000-กม.147+095 Rt ,กม.148+074-กม.150+545 Rt. ปริมาณงาน 39,547 ตร.ม เวลาดำเนินการ 90 วัน 21/12/2564 สน24-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม. 155+550 - กม.157+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 สน25-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม. 178+650-กม.179+830 ปริมาณงาน 26,793 ตร.ม (ทางตรง 25,960 ตร.ม. ส่วนขยาย 833 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 15/12/2564 ิEb06020/พ.5.1/1/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ