f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.127+225 - กม.137+400 ปริมาณงาน 10.175 กม. 27/03/2563 27/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/19/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/20/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สร้างค้อ - ห้วยหวด ระหว่าง กม.5+660 - กม.6+700 , กม.10+366 - กม.11+680 ปริมาณงาน 21,186 ตร.ม. 20/03/2563 20/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/16/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ระหว่าง กม.2+840 - กม.6+320 ปริมาณงาน 30,906 ตร.ม. (หักสะพาน 2 แห่ง ที่ กม.3+265.50 , ที่ กม.3+472.50 กว้าง 9.00 ม. ยาวรวม 46 ม.) 20/03/2563 20/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/15/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.166+950 - กม.167+995 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/18/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.22+333 - กม.22+873 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 07/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/10/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.13+000 -กม.14+975 ปริมาณงาน 17,775 ตร.ม. 24/03/2563 24/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/17/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สร้างค้อ - ห้วยหวด ระหว่าง กม.19+375 - กม.22+100 ปริมาณงาน 24,525 ตร.ม. 17/03/2563 17/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/14/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ ระหว่าง กม.92+350 - กม.93+708 ปริมาณงาน 27,160 ตร.ม. 17/03/2563 17/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/12/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.108+000 - กม.109+575 ปริมาณงาน 18,112 ตร.ม. 17/03/2563 17/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/13/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.141+100 - กม.144+075 Rt. ปริมาณงาน 32,737 ตร.ม. 17/03/2563 17/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.22+333 - กม.22+873 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 17/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/10/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร - นาแก ตอน 2 ระหว่าง กม.11+710 - กม.15+682 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 980 ม.) 13/03/2563 13/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/9/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ - คำพอก ที่ กม.677+760 (โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 12/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/4/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101 , 0102 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู - สร้างค้อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.49+274 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (213.439 ตร.ม.) 12/03/2563 12/03/2563 Eb 06020/พ.5.1/8/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ