f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ระหว่าง กม.4+585 - กม.4+651, กม.5+220 - กม.5+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/08/2564 ิEb06020/พ.5.1/31/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+776 - กม.14+270 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,508 ตร.ม. 24/12/2563 สน 35-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเปิดเกาะกลาง และทางเข้า - ออกคู่ขนานสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ระหว่าง กม.1+000 - กม.5+604 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 14/12/2563 สน 36-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.3+692 - กม.6+305 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) เวลาดำเนินการ 60 วัน 25/11/2563 สน.1-64 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 านจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.20+830-กม.23+600 ปริมาณงาน 24,750 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 16/11/2563 ิEb06020/พ.5.1/10/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ตอน 4 ระหว่าง กม.22+980 - กม.33+100 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,008 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 60 วัน 01/12/2563 สน 33-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาคู-สร้างค้อ ระหว่าง กม.48+250-กม.48+860 ปริมาณงาน 8,770 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 24/11/2563 สน 24-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.0+800 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.200 กม.) เวลาดำเนินการ 150 วัน 18/11/2563 สน 10-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน อาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ - คำพอก ระหว่าง กม.711+125 - กม.711+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 24/11/2563 สน 3-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 7 ระหว่าง กม.4+230 - กม.21+089 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) เวลาดำเนินการ 90 วัน 01/12/2563 สน 18-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ที่ กม.173+015 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 60 วัน 01/12/2563 สน 14-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2358 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โนนหอม-เต่างอย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 160.647 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 01/12/2563 สน 19-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+776 - กม.14+270 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,508 ตร.ม.)เวลาดำเนินการ 60 วัน 01/12/2563 ิEb06020/พ.5.1/24/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ - คำพอก ระหว่าง กม.681+025 - กม.683+815 ปริมาณงาน 30,855 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 13/11/2563 สน 30-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ตอน 1 ระหว่าง กม.157+050 - กม.160+067 ปริมาณงาน 31,525 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 13/11/2563 สน 6-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ