f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/10/2566 641/60/67/36 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/10/2566 641/60/67/39 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/10/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2566 641/60/67/37 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.1+444-กม.1+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 23/01/2566 ิEb06020/พ.5.1/29/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.163+320 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 11/11/2565 ิEb06020/พ.5.1/22/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/07/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) ครั้งที่ 2 08/06/2565 ยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/02/2565 641/60/65/242 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) 09/03/2565 คค 06020/พ.5.3/1/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 2 ระหว่าง กม.131+460-กม.137+358 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 964 ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 07/01/2565 สน15-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.26+100ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 113.254 ตร.ม.) 07/01/2565 สน17-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+325 - กม.10+490 ปริมาณงาน 46,235 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/12/2563 สน 27-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 641/50/63/495 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.0+200 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 สน23-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ