f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/07/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) ครั้งที่ 2 08/06/2565 ยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/02/2565 641/60/65/242 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (นอกเงินทุน) 09/03/2565 คค 06020/พ.5.3/1/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 2 ระหว่าง กม.131+460-กม.137+358 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 964 ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 07/01/2565 สน15-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.26+100ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 113.254 ตร.ม.) 07/01/2565 สน17-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+325 - กม.10+490 ปริมาณงาน 46,235 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/12/2563 สน 27-2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 641/50/63/495 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.0+200 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 17/04/2563 สน23-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยผึ้ง ทางหลวงหมายเลข 2101 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ห้วยผึ้ง - น้ำปุ้น ที่ กม.1+900 Lt. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/04/2563 สน24-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.127+225 - กม.137+400 ปริมาณงาน 10.175 กม. 16/04/2563 สน25-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 สน19-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 113 ลิตร 17/03/2563 641/35/63/221 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ระหว่าง กม.2+840 - กม.6+320 ปริมาณงาน 30,906 ตร.ม. (หักสะพาน 2 แห่ง ที่ กม.3+265.50 , ที่ กม.3+472.50 กว้าง 9.00 ม. ยาวรวม 46 ม.) 14/04/2563 สน17-63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ