f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 113 ลิตร 20/03/2563 17/03/2563 641/35/63/221 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด(งานเงินทุน) 22/05/2562 21/05/2562 คค 06020/พ.5.3/2/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 งานจ้างเหมาทำการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.165+000 - กม.165+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2562 10/04/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/ 33 /2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 งานจ้างเหมาทำการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.165+000 - กม.165+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2562 28/03/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/32/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 80 แห่ง (1,155 ต้น) 21/02/2562 07/02/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/30/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ