f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 31/01/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 30/11/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/10/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ทางหลวงหมายเลข 2339 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+975 เป็นช่วงๆ 24/10/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 21/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 ลงประกาศซ้ำ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,035 ลิตร 05/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 609 ลิตร 05/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 22/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 จ้างซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีต ที่จอดรถและศาลาที่พักประชาชน หน่วยสร้างค้อ ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สาย 213 ที่ กม.118+100 Rt 15/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/07/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/07/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 12 รายการ 24/07/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/07/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ