f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 14/09/2564 641/35/64/390 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 641/85/64/168 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 641/60/64/4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 641/50/63/495 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 09/09/2563 641/45/63/418 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 21/09/2563 641/85/63/430 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อ Hot mixed จำนวน 295 ตัน 04/06/2563 641/60/63/318 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อ Hot mixed 02/08/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/06/2562 641/60/62/291 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ลบ.ม. 14/05/2562 641/60/62/253 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 จ้างซ่อมศาลาทางหลวง 11/02/2562 641/-/62/133 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ