f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อ Hot mixed 02/08/2562 02/08/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/06/2562 26/06/2562 641/60/62/291 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ลบ.ม. 21/05/2562 14/05/2562 641/60/62/253 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/03/2562 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 จ้างซ่อมศาลาทางหลวง 26/02/2562 11/02/2562 641/-/62/133 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อหินฝุ่น จำนวน 50 ลบ.ม. 13/02/2562 05/02/2562 641/60/62/130 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ