f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อ Hot mixed จำนวน 295 ตัน 04/06/2563 641/60/63/318 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อ Hot mixed 09/09/2562 641/60/62/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อ Hot mixed 02/08/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 641/60/62/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/06/2562 641/60/62/291 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ลบ.ม. 14/05/2562 641/60/62/253 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 จ้างซ่อมศาลาทางหลวง 11/02/2562 641/-/62/133 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อหินฝุ่น จำนวน 50 ลบ.ม. 05/02/2562 641/60/62/130 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ