f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.3+000-กม.17+000 07/02/2566 223 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/01/2566 641/35/66/202 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2566 641/35/66/202 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 12/01/2566 641/40/66/189 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/02/2566 192 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/12/2565 641/60/66/164 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22/12/2565 641/60/66/153 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 675 ลิตร 01/12/2565 641/35/66/127 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 02/11/2565 641/60/66/35 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 30/10/2565 641/60/66/37 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 31/10/2565 641/60/66/35 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 213 0301 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.86+000-กม.118+585 เป็นช่วงๆ 26/10/2565 641/-/66/41 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 ซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 21/12/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,050 ลิตร 05/09/2565 641/35/65/389 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 05/09/2565 641/งท./-/65/55 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ