f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 03/12/2563 641/35/64/85 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/11/2563 641/60/64/68 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อกรวยยางสีส้ม สูง 70 ซม. จำนวน 20 อัน 30/11/2563 641/60/64/77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 จ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนนาคู-สร้างค้อ ที่ กม.44+220 จำนวน 1 แห่ง 23/11/2563 641/-/64/61 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 26/11/2563 641/60/64/65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 641/50/64/72 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 30/11/2563 641/40/64/75 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 30/11/2563 641/85/64/76 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 01/12/2563 641/60/64/80 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 1,600 ลิตร 01/12/2563 641/35/64/79 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 27/11/2563 641/40/64/70 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 27/11/2563 641/40/64/69 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/11/2563 641/60/64/67 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/11/2563 641/60/64/66 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 23/11/2563 641/60/64/62 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,128 รายการ