f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 hightway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/03/2563 19/03/2563 641/60/63/226 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จนำวน 6 รายการ 25/03/2563 12/03/2563 641/40/63/210 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 24/03/2563 641/45/63/232 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 20/03/2563 641/60/63/231 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/03/2563 23/03/2563 641/40/63/233 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 20/03/2563 641/60/63/230 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 20/03/2563 641/60/63/229 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/03/2563 18/03/2563 641/40/63/224 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/03/2563 19/03/2563 641/40/63/228 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 20/03/2563 19/03/2563 641/45/63/227 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 110 ลิตร 20/03/2563 17/03/2563 641/35/63/221 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 20/03/2563 18/03/2563 641/85/63/225 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 17/03/2563 641/60/63/223 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 17/03/2563 641/40/63/218 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,679 ลิตร 18/03/2563 17/03/2563 641/35/63/222 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 694 รายการ