f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,050 ลิตร 01/07/2565 641/35/65/389 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/08/2565 641/35/65/426 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 16/08/2565 641/35/65/425 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 15/08/2565 641/35/65/422 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/08/2565 641/60/65/421 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 15/08/2565 641/งท./30/65/49 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 จ้างซ่อมราวสะพานคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.4+300 08/08/2565 641/-/65/413 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 09/08/2565 641/50/65/417 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11/08/2565 641/40/65/416 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 11/08/2565 641/85/65/415 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 08/08/2565 641/-/65/412 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08/08/2565 641/40/65/414 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.137+930 ถึง กม.167+929, ทางหลวงหมายเลข 241 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.001+000-กม.009+619 , ทางหลวงหมายเลข 2347 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม. 000+000-กม.005+284 10/08/2565 641/-/65/418 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 10/08/2565 641/45/65/419 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/08/2565 641/60/65/420 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,103 รายการ