f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 11/05/2564 641/45/64/323 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 19/04/2564 641/45/64/292 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 จ้างเหมาทำการผลิตป้าย 06/05/2564 641/-/64/322 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 641/60/64/320 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 641/งท./30/64/27 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น(งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 641/งท./35/64/26 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/05/2564 641/40/64/325 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 641/60/64/318 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 จ้าวเปลี่ยนชุดตรัม Conon IR 2318L 06/05/2564 641/-/64/321 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 641/40/64/319 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 05/05/2564 641/45/64/316 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 05/05/2564 641/60/64/317 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/05/2564 641/60/64/308 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/04/2564 641/60/64/304 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 03/05/2564 641/60/64/311 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,115 รายการ