f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 14/05/2567 641/-/67/232 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 641/60/67/229 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 13/05/2567 641/60/67/226 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 13/05/2567 641/45/67/227 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 15/05/2567 641/40/67/225 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/05/2567 641/60/67/224 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,200 ลิตร 09/05/2567 641/35/67/223 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 08/05/2567 641/45/67/222 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 641/35/67/221 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2567 641/60/67/220 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 641/60/67/219 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,000 ลิตร 26/04/2567 641/35/67/218 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 223 (0100) ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.6+010 (เกาะกลาง) 22/04/2567 641/-/67/216 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 จ้างซ่อมราวกันอันตรายและป้ายจราจรพร้อมอุปกรญ์ ทางหลวงหมายเลข 223 (0100) ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.14+800 (ซ้ายทาง) 22/04/2567 641/-/67/217 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้าย ทางหลวงหมายเลข 2028 (0100) ตอน กุสุมาลย์ - โพนจาน ระหว่าง กม. 7+375 - กม. 9+475 18/04/2567 641/-/67/212 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,648 รายการ