f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 02/06/2563 641/45/63/348 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/06/2563 641/60/63/346 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/06/2563 641/60/63/347 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/05/2563 641/60/63/343 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 641/50/63/341 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/05/2563 641/40/63/344 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/06/2563 641/40/63/345 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/05/2563 641/40/63/340 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 641/60/63/342 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง High-Mast ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.155+500-กม.158+100 (เป็นช่วงๆ) 12/05/2563 641/-/63/325 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/05/2563 641/40/63/327 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า 07/05/2563 641/10/63/322 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/05/2563 641/40/63/338 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 641/45/63/339 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 27/05/2563 641/40/63/337 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 528 รายการ