f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 16/02/2567 641/35/67/189 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 15/02/2567 641/35/67/188 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 15 รายการ 13/02/2567 641/งท./-/67/15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 13/02/2567 641/งท./30/67/16 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 641/60/67/187 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 12/02/2567 641/35/67/186 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 12/02/2567 641/35/67/185 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 641/60/67/184 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 641/60/67/183 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 641/งท./30/67/14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 07/02/2567 641/35/67/182 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 02/02/2567 641/45/67/181 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 900 ลิตร 01/02/2567 641/35/67/180 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2567 641/60/67/179 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 01/02/2567 641/60/67/178 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,598 รายการ