f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/02/2564 641/60/64/240 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 11/02/2564 641/35/64/233 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม. 4+050-กม.4+995 เป็นช่วงๆ 08/02/2564 641/-/64/230 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 10/02/2564 641/70/64/232 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 16/02/2564 641/45/64/237 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 641/60/64/238 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 05/02/2564 641/45/64/226 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/02/2564 641/60/64/229 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 100 ลิตร 16/02/2564 641/35/64/236 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 15/02/2564 641/35/64/235 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 03/02/2564 641/45/64/223 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 จ้างเหมาทำาการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาคู-สร้างค้อ ระหว่าง กม.41+750-กม.42+160 15/02/2564 641/-/64/231 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 จ้างซ่อมราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ที่กม.109+100 11/02/2564 641/-/64/218 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/02/2564 641/60/64/228 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 05/02/2564 641/40/64/227 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,026 รายการ