f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล ฺB7 จำนวน 6,000 ลิตร 28/03/2566 641/35/66/242 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 15/03/2566 641/35/66/240 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ซื้อน้ำมันดีเซล ฺB7 จำนวน 6,000 ลิตร 14/03/2566 641/35/66/239 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ซื้อน้ำมันดีเซล ฺB7 จำนวน 6,000 ลิตร 08/03/2566 641/35/66/238 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 03/03/2566 641/60/66/237 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/03/2566 641/60/66/236 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ 02/03/2566 641/งท./40/66/18 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/03/2566 641/35/66/235 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 28/02/2566 641/35/66/234 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 27/02/2566 641/35/66/233 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 27/02/2566 641/60/66/232 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 27/02/2566 641/60/66/231 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 ซื้อวัสดุเครื่องPrinter(งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 23/02/2566 641/งท./85/66/17 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 จ้างเหมาทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2046 0200 ตอน ลำน้ำยัง-กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.47+500-กม.49+000 (เป็นช่วงๆ) 22/02/2566 641/-/66/230 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 13/02/2566 641/งท./-/66/16 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,157 รายการ