f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/11/2564 641/60/65/84 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/11/2564 641/60/65/83 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/12/2564 641/35/65/100 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/11/2564 641/45/65/95 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ 29/11/2564 641/70/65/94 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 26/11/2564 641/70/65/93 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/11/2564 641/60/65/92 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 30/11/2564 641/50/65/98 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 30/11/2564 641/85/65/99 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 30/11/2564 641/35/65/96 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2564 641/60/65/91 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/11/2564 641/45/65/89 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/11/2564 641/60/65/87 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/11/2564 641/60/65/88 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/11/2564 641/35/65/85 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,404 รายการ