f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,050 ลิตร 07/07/2565 641/35/65/389 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/08/2565 641/60/65/421 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 จ้างซ่อมราวสะพานคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.4+300 11/08/2565 641/-/65/413 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 10/08/2565 641/50/65/417 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11/08/2565 641/40/65/416 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 11/08/2565 641/85/65/415 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10/08/2565 641/-/65/412 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10/08/2565 641/40/65/414 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/08/2565 641/45/65/419 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/08/2565 641/60/65/420 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 641/งท./30/65/45 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ 10/08/2565 641/-/65/411 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 10/08/2565 641/งท./-/65/46 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 6 รายการ 10/08/2565 641/งท./-/65/47 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 05/08/2565 641/45/65/409 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,782 รายการ