f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINTและCOLD PLASTIC PLASTIC ANTI-SKID ทางหลวง หมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาแวง-สกลนคร ตอน 1 ระหว่าง กม.5+200-กม.5+604 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 795 ตร.ม.) 19/07/2565 641/-/65/432 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
2 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง HIGH-MAST ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ตอน 2 ระหว่าง กม.5+400-กม.5+604 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/07/2565 641/-/65/433 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการจราจรและการท่องเที่ยว ระหว่าง กม.117+900 - กม.154+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 24/03/2565 สน.33-2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.672+267-กม.731+267 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 238.650 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 02/02/2565 สน 32-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 างก่อสร้างจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.672+267-กม.731+267 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 238.650 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 02/02/2565 คล 06020/พ.5.1/18/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
6 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101, 0102 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู - สร้างค้อ ระหว่าง กม.0+000 -กม.49+270 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 317.592 ตร.ม.) เวลาทำการ 60 วัน 02/02/2565 สน 31-65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
7 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.10+000,ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.5+507 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 83.442 ตร.ม 21/01/2565 641/-/65/221 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สร้างค้อ-ห้วยหวด ที่ กม.18+600 (โรงเรียนบ้านโคกกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 60 วัน 21/01/2565 641/-/65/235 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ที่ กม.19+600 (โรงเรียนเขาวงวิทยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 60 วัน 21/01/2565 641/-/65/225 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
10 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 1 ระหว่าง กม.118+585-กม.160+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 88.094 ตร.ม.) เวลาทำการ 90 วัน 21/01/2565 641/-/65/222 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
11 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าแร่-นาเพียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.3+535 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม.) 21/01/2565 641/-/65/230 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
12 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.1+397 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม.) 21/01/2565 641/-/65/220 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
13 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.164+200-กม.165+565 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม.) 21/01/2565 641/-/65/218 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
14 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ตอน 1 ที่ กม.3+600 (โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 60 วัน 21/01/2565 641/-/65/223 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
15 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ตอน 2 ที่ กม.35+420 (โรงเรียนบ้านกวนบุ่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 60 วัน 21/01/2565 641/-/65/226 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125 รายการ