f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอนควบคุม 0100 ตอน สร้างค้อ - ห้วยหวด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 126,810 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 60 วัน 07/05/2567 641/-/67/268 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ระหว่าง กม.4+355- กม.5+200 (LT, RT) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 60 วัน 07/05/2567 641/-/67/269 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู - สร้างค้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+700 - กม.43+000 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,678 อัน) เวลาดำเนินการ 45 วัน 07/05/2567 641/-/67/267 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.2+933 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 90 วัน 07/05/2567 641/-/67/266 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/05/2567 641/60/67/219 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 4 ระหว่าง กม.144+900 - กม.149+675 LT. ปริมาณงาน 54,482 ตร.ม.(พื้นที่ทางตรง 52,525 ตร.ม. , พื้นที่ส่วนขยาย 1,957 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 02/05/2567 Eb06020/พ.5.1/38/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.160+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 120 วัน 02/05/2567 Eb06020/พ.5.1/37/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม. 154+000-กม.156+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 26/04/2567 Eb06020/พ.5.1/36/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ -สกลนคร ระหว่าง กม.138+230-กม.139+465 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 150 วัน 17/04/2567 Eb06020/พ.5.1/31/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ ภายในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 17/04/2567 Eb06020/พ.5.1/35/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.17+244-กม.18+304 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 968 ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 17/04/2567 Eb06020/พ.5.1/34/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.86+000-กม.166+000 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 152 ต้น) เวลาดำเนินการ 60 วัน 17/04/2567 Eb06020/พ.5.1/32/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.140+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 150 วัน 17/04/2567 Eb06020/พ.5.1/33/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.160+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 120 วัน 10/04/2567 Eb06020/พ.5.1/28/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.20+175-กม.21+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.925.กม.) เวลาดำเนินการ 150 วัน 10/04/2567 Eb06020/พ.5.1/27/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 220 รายการ