f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/09/2566 641/60/66/421 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/09/2566 641/60/66/420 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 จ้างซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีต ที่จอดรถและศาลาที่พักประชาชน หน่วยสร้างค้อ ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สาย 213 ที่ กม.118+100 Rt 10/08/2566 641/-/66/358 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.154+000 - กม.155+00 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/07/2566 641/-/66/348 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 จ้างซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีต ที่จอดรถและศาลาที่พักประชาชน หน่วยสร้างค้อ ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สาย 213 ที่ กม.118+100 Rt 07/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/07/2566 641/-/66/315 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.118+125-กม.121+150,กม.137+400-กม.138+485 ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/07/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.194+530-กม.195+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/07/2566 สน.34-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.4+651-กม.4+871, กม.5+350-กม.5+604 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 12/04/2566 สน.33-66 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.35+071-กม.35+307 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) 20/01/2566 641/-/66/214 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.7+000-กม.7+155 Rt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 05/01/2566 สน.31/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2358 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนหอม-เต่างอย ระหว่าง กม.11+322-กม.11+525 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11 ต้น) 19/12/2565 641/-/66/177 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.7+827-กม.8+177 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11 ต้น) 19/12/2565 641/-/66/178 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.15+050-กม.16+060 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,170 ตร.ม.) 19/12/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.1+444-กม.1+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 26/12/2565 ิEb06020/พ.5.1/29/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 172 รายการ