f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.35+071-กม.35+307 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) 20/01/2566 641/-/66/214 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.7+000-กม.7+155 Rt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 05/01/2566 สน.31/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2358 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนหอม-เต่างอย ระหว่าง กม.11+322-กม.11+525 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11 ต้น) 19/12/2565 641/-/66/177 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.7+827-กม.8+177 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11 ต้น) 19/12/2565 641/-/66/178 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.15+050-กม.16+060 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,170 ตร.ม.) 19/12/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.1+444-กม.1+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 26/12/2565 ิEb06020/พ.5.1/29/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0200 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.48+800-กม.51+415 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,207 ตร.ม.) 09/12/2565 641/-/66/175 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.153+500-กม.154+650 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,228 ตร.ม.) 09/12/2565 641/-/66/174 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม. 5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 01/12/2565 สน.30-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.163+320 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน 21/11/2565 สน 29-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.155+000-กม.168+000 เป็นช่วงๆ,ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.0+000-กม.23+500 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 16/11/2565 641/-/66/149 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.108+000-กม.114+200,กม.157+100-กม.160+000,ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.0+800-กม.17+322 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 16/11/2565 641/-/66/148 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 241, 2346 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร, ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.6+100 - กม.10+00, กม.0+020 - กม.1+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน 26/10/2565 สน 28-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 านจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 3 ที่ กม.22+200 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 90 วัน 26/10/2565 สน 24-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.0+120 ,ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.2+340 Rt.,1+850 - กม.2+150 Lt. ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,5 26/10/2565 สน 23-2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 163 รายการ