f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 05/01/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 เดือน ก.ค. ถึง เดือน ก.ย. 2565 04/10/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 เดือน เม.ย. 2565 ถึง มิ.ย. 2565 04/07/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค. 2565 ถึง มี.ค. 2565 05/04/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 05/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2564 12/10/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 26/08/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัาง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.2564 ถึง มิถุนายน 2564 01/07/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564 01/04/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 11/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 02/01/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 01/10/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562) 05/07/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 18/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ