f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 ประจำไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 03/07/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 03/04/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 05/01/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 เดือน ก.ค. ถึง เดือน ก.ย. 2565 04/10/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 เดือน เม.ย. 2565 ถึง มิ.ย. 2565 04/07/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค. 2565 ถึง มี.ค. 2565 05/04/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 05/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2564 12/10/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานเงินทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 26/08/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัาง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.2564 ถึง มิถุนายน 2564 01/07/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564 01/04/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 11/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ