f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 16/02/2567 7,448.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 15/02/2567 7,368.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 15 รายการ 13/02/2567 49,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 13/02/2567 29,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 12/02/2567 14,576.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 12/02/2567 183,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 99,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 07/02/2567 183,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 02/02/2567 96,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 900 ลิตร 01/02/2567 32,796.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2567 60,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 01/02/2567 5,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,064 รายการ