f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,050 ลิตร 07/07/2565 47,817.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 16/08/2565 7,488.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 15/08/2565 7,368.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/08/2565 2,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 15/08/2565 18,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างซ่อมราวสะพานคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.4+300 11/08/2565 4,699.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 10/08/2565 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11/08/2565 4,215.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 11/08/2565 41,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10/08/2565 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10/08/2565 3,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.137+930 ถึง กม.167+929, ทางหลวงหมายเลข 241 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.001+000-กม.009+619 , ทางหลวงหมายเลข 2347 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม. 000+000-กม.005+284 10/08/2565 249,992.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/08/2565 99,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/08/2565 59,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 4,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,189 รายการ