f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 11/05/2564 99,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 14/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 02/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 03/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 02/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 01/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 01/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 01/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 19/04/2564 14,862.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการผลิตป้าย 06/05/2564 94,572.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 28,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 13,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น(งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 18,391.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/05/2564 3,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 95,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,467 รายการ