f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 29/03/2566 7,228.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 28/03/2566 18,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 28/03/2566 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล ฺB7 จำนวน 6,000 ลิตร 28/03/2566 204,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่ง,เสาไฟสัญญาณฯและป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 22 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.161+425 21/03/2566 105,187.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 15/03/2566 14,576.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล ฺB7 จำนวน 6,000 ลิตร 14/03/2566 207,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล ฺB7 จำนวน 6,000 ลิตร 08/03/2566 207,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 03/03/2566 57,462.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/03/2566 43,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ 02/03/2566 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/03/2566 249,851.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 28/02/2566 14,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 27/02/2566 7,248.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,591 รายการ