f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 02/06/2563 62,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/06/2563 1,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/06/2563 10,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/05/2563 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 1,086,792.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 2,126.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/05/2563 240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/06/2563 2,669.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/05/2563 1,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 9,578.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง High-Mast ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.155+500-กม.158+100 (เป็นช่วงๆ) 12/05/2563 231,912.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13/05/2563 1,705.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า 07/05/2563 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/05/2563 2,245.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 17,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 865 รายการ