f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17/05/2567 2,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 17/05/2567 4,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17/05/2567 37,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/05/2567 90,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/05/2567 52,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17/05/2567 97,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2567 57,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 52,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/05/2567 99,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/05/2567 78,234.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/05/2567 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 600 ลิตร 16/05/2567 23,424.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าแร่-นาเพียง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+535-กม.5+700 ปริมาณงาน 19,852 ตร.ม. (พื้นที่ทางตรง 19,485 ตร.ม., พื้นที่ส่วนขยายผิว 367 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.2+772-กม.4+150 ปริมาณงาน 27,835 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+920-กม.13+770 LT ปริมาณงาน 27,751 ตร.ม.(พื้นที่ทางตรง 27,075 ตร.ม. พื้นที่ส่วนขยายผิว 676 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน 14/05/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,185 รายการ