f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร 03/12/2563 146,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/11/2563 56,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อกรวยยางสีส้ม สูง 70 ซม. จำนวน 20 อัน 30/11/2563 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนนาคู-สร้างค้อ ที่ กม.44+220 จำนวน 1 แห่ง 23/11/2563 11,799.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 26/11/2563 20,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 1,356.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 30/11/2563 1,652.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 30/11/2563 3,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 01/12/2563 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 1,600 ลิตร 01/12/2563 36,384.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 27/11/2563 21,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 27/11/2563 900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/11/2563 31,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/11/2563 83,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 23/11/2563 382,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,197 รายการ