f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/02/2564 99,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 11/02/2564 161,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม. 4+050-กม.4+995 เป็นช่วงๆ 08/02/2564 447,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 10/02/2564 26,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 16/02/2564 97,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 05/02/2564 32,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/02/2564 8,816.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 100 ลิตร 16/02/2564 2,584.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 15/02/2564 5,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 03/02/2564 77,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำาการตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาคู-สร้างค้อ ระหว่าง กม.41+750-กม.42+160 15/02/2564 78,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างซ่อมราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ที่กม.109+100 11/02/2564 36,357.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/02/2564 46,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 05/02/2564 5,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,370 รายการ