f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/07/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ระหว่าง กม.194+530-กม.195+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ชุมชน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.4+651-กม.4+871, กม.5+350-กม.5+406 LT. ปริมาณงาน 2 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/12/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีวิชา-กวนบุ่น ระหว่าง กม.7+000-กม.7+155 Rt. ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/12/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.1+444-กม.1+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/11/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 150 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/11/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.163+320 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/10/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ระหว่าง กม.137+930 -กม.169+900 ,ทางหลวงหมายเลข 2427 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินสกลนคร ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 185.6500 ตร. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/10/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.0+120 ,ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.0+000-กม.2+340 Rt.,1+850 - กม.2+150 Lt. ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,5 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/10/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED (TRAFFIC SIGNAL) ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 3 ที่ กม.22+200 ผลผลิต 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 241, 2346 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร, ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.6+100 - กม.10+000, กม.0+020 - กม.1+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 137 รายการ