f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/03/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการจราจรและการท่องเที่ยว ระหว่าง กม.117+900 - กม.154+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุมที่ 0101, 0102 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู - สร้างค้อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.49+270 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 317.592 ตร.ม.) เวลาทำการ 60 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1000 ตอน สี่แยกสมเด็จ-คำพอก ระหว่าง กม.672+267-กม.731+267 เป็นช่วง ๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 238.650 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 3 ระหว่าง กม.150+000-กม.1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ตอน 4 ระหว่าง กม.162+475-กม.165+450 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 86 ต้น) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ ระหว่าง กม.90+755 - กม.92+350 ปริมาณงาน 31,900 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สร้างค้อ - ห้วยหวด ระหว่าง กม.0+150 - กม.4+275 ปริมาณงาน 37,125 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.163+900 - กม.164+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 150 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม. 155+550 - กม.157+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/12/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ ระหว่าง กม.90+755 - กม.92+350 ปริมาณงาน 31,900 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 105 รายการ