f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/03/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อหลักนำทางยางพารา จำนวน 1065 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/12/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+776 - กม.14+270 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,508 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเปิดเกาะกลาง และทางเข้า - ออกคู่ขนานสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ระหว่าง กม.1+000 - กม.5+604 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.3+692 - กม.6+305 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ตอน 4 ระหว่าง กม.22+980 - กม.33+100 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,008 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+776 - กม.14+270 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,508 ตร.ม.) เวลาดำเน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ที่ กม.173+015 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 60 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสำเร็จรูป ทางหลวงหมายเลข 2358 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โนนหอม-เต่างอย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 160.647 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 7 ระหว่าง กม.4+230 - กม.21+089 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) เวลาดำเนินการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ตอน 5 ระหว่าง กม.157+056 - กม.162+782 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 71 ต้น) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 73 รายการ