f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.2+772-กม.4+150 ปริมาณงาน 27,835 ตร.ม. เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+920-กม.13+770 LT ปริมาณงาน 27,751 ตร.ม.(พื้นที่ทางตรง 27,075 ตร.ม. พื้นที่ส่วนขยายผิว 676 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 3 ระหว่าง กม.22+250-กม.23+748 ปริมาณงาน 29,219 ตร.ม. (ทางตรง 28,462 ตร.ม., ส่วนขยาย 757 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอนควบคุม 0101 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.1+425-กม.3+662 ปริมาณงาน 28,193 ตร.ม. (พื้นที่ทางตรง 27,045 ตร.ม., พื้นที่ส่วนขยายผิว 1,148 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าแร่-นาเพียง ตอน 3 ระหว่าง กม.3+535-กม.5+700 ปริมาณงาน 19,852 ตร.ม. (พื้นที่ทางตรง 19,485 ตร.ม., พื้นที่ส่วนขยายผิว 367 ตร.ม.) เวลาดำเนินการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/04/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน สูงเนิน – ท่าแร่ ตอน 4 ระหว่าง กม.๑๔๔+๙๐๐ - กม.๑๔๙+๖๗๕ TL. ปริมาณงาน ๕๔,๔๘๒ ตร.ม. (พื้นที่ทางตรง 52,525 ตร.ม.,พื้นที่ส่วนขยาย 1,957 ตร.ม.) เวลาดำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/04/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0401 ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.160+360 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เวลาดำเนินการ 120 วัน งบประมาณ 7,000,000.-บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/04/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร- นาแก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+920-กม.13+252 LT. ปริมาณงาน 22,830 ตร.ม.(พื้นที่ทางตรง 22,154 ตร.ม., พื้นที่ส่วนขยายผิว 676 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/04/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.3+018-กม.4+150 ปริมาณงาน 22,866 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/04/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ตอน 3 ระหว่าง กม.22+250-กม.23+450 ปริมาณงาน 23,555 ตร.ม. (ทางตรง 22,800 ตร.ม. ส่วนขยาย 755 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 188 รายการ