f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/11/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเสาเข็ม) สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเล่ี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.0+200 Lt ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/08/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนคบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ระหว่าง กม.4+585-กม.4+651 , กม.5+200-กม.5+350 บริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/06/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,309 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อหลักนำทางยางพารา จำนวน 1065 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/12/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+776 - กม.14+270 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,508 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเปิดเกาะกลาง และทางเข้า - ออกคู่ขนานสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ระหว่าง กม.1+000 - กม.5+604 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.3+692 - กม.6+305 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ตอน 4 ระหว่าง กม.22+980 - กม.33+100 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,008 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ดอนเชียงบาน-นาหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+776 - กม.14+270 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,508 ตร.ม.) เวลาดำเน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย ที่ กม.173+015 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 60 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 76 รายการ