f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงห้วยผึ้ง ทางหลวงหมายเลข 2101 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ห้วยผึ้ง - น้ำปุ้น ที่ กม.1+900 Lt. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทาง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.0+200 Lt ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มารตฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.127+225-กม.137+700 ปริมาณงาน 10.175 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 241 ตอนควบควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.0+200 Lt. ปริมาณ 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มารตฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.127+225-กม.137+700 ปริมาณงาน 10.175 กม. ยกเลิกแผน
7 20/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.127+225-กม.137+400 ปริมาณงาน 10.175 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2330 ตอนควบคุม 0100 ตอน สร้างค้อ-ห้วยหวด ระหว่าง กม.5+660-กม.6+700,กม.10+366-กม.11+680 ปริมาณงาน 21,186 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.166+990 - กม.167+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาดำเนินการ 150 วัน งบประมาณ 5, เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 41 รายการ