f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศนทำความดีด้วยหัวใจ
ลงวันที่ 28/07/2565
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วย นาย วิโรจน์ สุขรี หัวหน้าหมวดทางหลวงคำหอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศนทำความดีด้วยหัวใจ ที่บริเวณโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมี นาง จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

'