f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมพิธีถวายรูปหล่อองค์เหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ลงวันที่ 11/03/2567
วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.39 น.
นาย ประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ร่วมพิธีถวายรูปหล่อองค์เหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทองเหลืองขนาดเท่าองค์จริง ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีคณะศรัทธาญาติโยมสายบุญ, คหบดีพร้อมแขกผู้มีเกียรติเเละหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร อาทิเช่น
??ท่านธานี สิงหนาท
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อม ภริยา
??ท่าน ดวงใจ สิงหนาท
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง
??ท่านสิริมงคล กองธนสุวรรณ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
??ท่านอรรภวิทย์ ยาวะประภาษ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างเเดนดิน
??ท่านชัยสิทธ์ เงินจันทร์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดสกลนคร
??พล.อ. วิบูลย์พงศ์ กลั่นเสนาะ
นายกสมาคมข้าราชการนอกประจำการ
??ท่านสมบรูณ์ อึ้งอารี
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ เมตตาธรรมมูลนิธิ
??นางกมลลักษณ์ นามประกาย
ผู้พิพากษา ศาลสมทบ
??นายชยุต วงศ์วณิช พร้อมภริยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
โดยมีท่านธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานถวาย

'