f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ขท.สกลนครที่1ประชุมติดตามผลงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 63
ลงวันที่ 08/06/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้จัดการประชุม ในหัวข้อ การประชุมติดตามผลงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีตัวแทนจากผู้รับจ้างสองบริษัทได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสิน ก่อสร้าง และ บริษัท สหสถาพร จำกัด โดยที่ประชุม ได้กล่าวถึง โครงการก่อสร้างลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และ โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังลงนามสัญญา โดยมี นาย ปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร(ประธานกรรมการการตรวจรับพัสดุ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งประชุมมีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม อุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1


'