f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
Sakonnakhon 1 highway district
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ตรวจสอบการติดตั้งเเละวัดค่าความเข้มของเเสง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ติดตั้งเสาไฟ HI Mast
ลงวันที่ 10/11/2564
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น.
นาย ประสิทธ์ สาขา ผู้อำนายการเเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 พร้อมด้วย นาย สนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นาย วสันต์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเเละวัดค่าความเข้มของเเสง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ติดตั้งเสาไฟ HI Mast บริเวณทางหลวงสาย 22 ตอน สูงเนิน-ท่าเเร่ บริเวณสี่เเยกบ้านธาตุ

'