f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.97+330-กม.99+560 ระยะทาง 2.260 กม. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบล ผาเสวย
ลงวันที่ 16/01/2566
เเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ระหว่าง กม.97+330-กม.99+560 ระยะทาง 2.260 กม.
ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบล ผาเสวย
ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

'