f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา -กวนบุ่น ระหว่าง กม.21+470-กม.22+345 ระยะทาง 0.875 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
ลงวันที่ 16/01/2566
เเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา -กวนบุ่น ระหว่าง กม.21+470-กม.22+345 ระยะทาง 0.875 กม.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
ใน วันพุทธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

'