f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2346 ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+600 เเละ กม.24+119 - กม.25+200 ระยะทาง 5.681 กม. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ลงวันที่ 16/01/2566
เเขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการทางหลวงพบประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2346 ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+600 เเละ กม.24+119 - กม.25+200 ระยะทาง 5.681 กม.
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ใน วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

'