f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakonnakhon1highwaydistrict
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กุสุมาลย์-โพนจาน ระหว่าง กม.7+375-กม.9+475 ระยะทาง 2.100 กม. ณ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ
ลงวันที่ 01/05/2567
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ตัวเเทนเจ้าหน้าที่จากส่วนควบคุมงานก่อสร้างเเละส่วนสำรวจเเล้ออกเเบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน กุสุมาลย์-โพนจาน ระหว่าง กม.7+375-กม.9+475 ระยะทาง 2.100 กม. ณ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ

'